Tư liệu/Phần mềm
  Trắc nghiệm
  Phần mềm học tập
  Học liệu mở
  Thí nghiệm ảo
  Website tham khảo
  Sách sưu tầm
  Sử Việt nam
  Sách sử khác
  Giới thiệu Website
  Sơ đồ Website
  Thư viện ảnh
Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: CucCNTT@moet.edu.vn
Bộ công cụ hỗ trợ xem nội dung bài giảng điện tử đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2 | Giáo trình
Cập nhật: 26/02/07

Bộ công cụ hỗ trợ xem nội dung bài giảng điện tử đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2

Bộ công cụ này bao gồm 2 gói phần mềm hỗ trợ xem nội dung gói bài giảng điện tử được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2.

Gói 1 gồm các phần mềm: Reload Player, Reload Editor và JavaRuntime Environment:

Reload Player:

reload

Java Runtime:

java

Ngoài ra còn có một bộ soạn thảo cho gói SCORM là Reload Editor.

Gói 2 gồm các phần mềm:

  • Authorware: để xem và soạn thảo nội dung gói SCORM.
  • Flash player và Shockware: để xem các file flash.

Download gói 1.

Download gói 2.

Download hướng dẫn cài đặt, sử dụng và xem giáo trình đóng gói chuẩn Scorm của ĐH Sư phạm Hà Nội.

Được đánh giá cao..
Quan hệ Mỹ - Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay(1,304)
By: Hoàng Thị Như Ý
Giáo trình môn học thí nghiệm động cơ(1,076)
By: Dương Việt Dũng
Một số vấn đề về làng xã cổ truyền Việt nam(1,023)
By: Nguyễn Công Chất
Tiếng Anh chuyên ngành thương mại 2(1,152)
By: Lưu Nguyễn Quốc Hưng
Kỹ thuật nuôi cá cảnh(934)
By: TS.Bùi Minh Tâm
Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp(770)
By: Bùi Thị Gia, Trần Hữu Cường
Miễn dịch học động vật thuỷ sản(837)
By: Đặng Thị Hoàng Oanh
Kinh tế ngoại thương(987)
By: Phan Thị Ngọc Khuyên, Phan Anh Tú
 
Ý kiến bạn
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo ở nước ta?