Tư liệu/Phần mềm
  Trắc nghiệm
  Phần mềm học tập
  Học liệu mở
  Thí nghiệm ảo
  Website tham khảo
  Sách sưu tầm
  Sử Việt nam
  Sách sử khác
  Giới thiệu Website
  Sơ đồ Website
  Thư viện ảnh
Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: CucCNTT@moet.edu.vn
Giáo trình Internet, Email | Giáo trình
Cập nhật: 23/01/07

Giáo trình Internet, Email

Tệp đính kèm: HocInternet.zip

Tài liệu đầy đủ hướng dẫn sử dụng và khai thác có hiệu quả các dịch vụ trên Internet viết bằng tiếng Việt. Đây là bộ tài liệu tuyệt vời!
Được đánh giá cao..
Quan hệ Mỹ - Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay(1,304)
By: Hoàng Thị Như Ý
Giáo trình môn học thí nghiệm động cơ(1,076)
By: Dương Việt Dũng
Một số vấn đề về làng xã cổ truyền Việt nam(1,023)
By: Nguyễn Công Chất
Tiếng Anh chuyên ngành thương mại 2(1,152)
By: Lưu Nguyễn Quốc Hưng
Kỹ thuật nuôi cá cảnh(935)
By: TS.Bùi Minh Tâm
Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp(770)
By: Bùi Thị Gia, Trần Hữu Cường
Miễn dịch học động vật thuỷ sản(838)
By: Đặng Thị Hoàng Oanh
Kinh tế ngoại thương(988)
By: Phan Thị Ngọc Khuyên, Phan Anh Tú
 
Ý kiến bạn
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo ở nước ta?