Công nghệ thông tin
  Hệ điều hành
  Công nghệ phần mềm
  Kỹ thuật máy tính
  Điện kỹ thuật
  Điện cơ
  Điện tử − Viễn thông
  Cơ khí − Chế tạo
  Kỹ thuật Ô-tô
  Các ngành KT khác
  Công nghệ sinh học
  Công nghệ mỏ
  Công nghệ môi trường
  Kinh tế − Quản lý
  Kinh tế / QL nhà nước
  Khoa học tự nhiên
  Toán học
  Địa lý
  Vật lý học
  Khoa học xã hội
  Lịch sử
  Thể dục thể thao
  Luật
  Ngữ văn / Văn học
  Tâm lý học
  Ngoại ngữ
  Y tế - Sức khoẻ
  Y học cổ truyền
  Dược
  Y tế cộng đồng
  Nông - Lâm - Ngư
  Tài liệu BDGV TH
  Bồi dưỡng GV
  Đào tạo GV CĐĐH
  Bồi dưỡng HT - CBQL
Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: CucCNTT@moet.edu.vn
Xem Giáo trình:
Quay lại | Ý kiến | Dienkinh_P3.pdf
Giáo trình / 2007:1520
 
 Giáo trình
Góp ý
Nguồn tham khảo
Gửi cho bạn bè
Download nội dung
 

Tiêu đề

 Điền Kinh Phần 3

Tác giả:

 

Chuyên ngành:

  / Tài liệu ĐTBD GV TH / TL Đào tạo giáo viên trình độ CĐ&ĐH

Nguồn phát hành:

 Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học

Sơ lược:

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa Tiểu học mới. Điểm mới của tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; chú trọng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình, băng tiếng...) giúp người học dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.

Tài liệu tiểu môđun điền kinh được biên soạn gồm 5 chủ đề.

Chủ đề 1: Nghiên cứu lịch sử phát triển môn Điền kinh; Khái niệm và phân loại các môn Điền kinh; Tìm hiểu nguyên lí đi và chạy; Tìm hiểu kĩ thuật đi thường, kĩ thuật chạy cự li ngắn.

Chủ đề 2: Tìm hiểu kĩ thuật chạy cự li trung bình và chạy việt dã.

Chủ đề 3: Nghiên cứu nguyên lí nhảy xa; tìm hiểu kĩ thuật bật xa - nhảy xa.

Chủ đề 4: Nghiên cứu nguyên lí nhảy cao; tìm hiểu kĩ thuật bật cao - nhảy cao.

Chủ đề 5: Nghiên cứu nguyên lí ném đẩy; tìm hiểu kĩ thuật ném bóng nhỏ.

ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
  [/]

Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: