Công nghệ thông tin
  Hệ điều hành
  Công nghệ phần mềm
  Kỹ thuật máy tính
  Điện kỹ thuật
  Điện cơ
  Điện tử − Viễn thông
  Cơ khí − Chế tạo
  Kỹ thuật Ô-tô
  Các ngành KT khác
  Công nghệ sinh học
  Công nghệ mỏ
  Công nghệ môi trường
  Kinh tế − Quản lý
  Kinh tế / QL nhà nước
  Khoa học tự nhiên
  Toán học
  Địa lý
  Vật lý học
  Khoa học xã hội
  Lịch sử
  Thể dục thể thao
  Luật
  Ngữ văn / Văn học
  Tâm lý học
  Ngoại ngữ
  Y tế - Sức khoẻ
  Y học cổ truyền
  Dược
  Y tế cộng đồng
  Nông - Lâm - Ngư
  Tài liệu BDGV TH
  Bồi dưỡng GV
  Đào tạo GV CĐĐH
  Bồi dưỡng HT - CBQL
Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: CucCNTT@moet.edu.vn
Xem Giáo trình:
Quay lại | Ý kiến | BG_TriethocMACLENIN_DHDONGTHAP.rar
Giáo trình / 2008:1705
 
 Giáo trình
Góp ý
Nguồn tham khảo
Gửi cho bạn bè
Download nội dung
 

Tiêu đề

 Triết học Mác - Lênin

Tác giả:

 Trần Quang Thái

Chuyên ngành:

  / Khoa học xã hội

Nguồn phát hành:

 ĐHSP Đồng Tháp

Sơ lược:

Với tư cách là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo trên thực tiễn sinh động Việt Nam, triết học Mác-Lênin đã tạo ra vũ khí tinh thần sắc bén cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Triết học Mác-Lênin là môn học hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong hệ thống giáo dục cả nước. Từ lâu, triết học Mác-Lênin đã được chính thức đưa vào giảng dạy như môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng ở nước ta.

Chương I: Khái lược về triết học.
Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác.
Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin.
Chương IV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại.
Chương V: Vật chất và ý thức.
Chương VI: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật.
Chương VII: Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Chương VIII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
Chương IX: Lý luận nhận thức.
Chương X: Hình thái kinh tế-xã hội.
Chương XI: Giai cấp và dân tộc.
Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội.
Chương XIII: Ý thức xã hội.
Chương XIV: Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người.

ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
  Bùi Thanh Quất - Vũ Tình (chủ biên), Lịch sử Triết học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.
  Câu hỏi và bài tập về chủ nghĩa duy vật biện chứng, 4 tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.
  Lê Văn Giạng, Triết học và các khoa học cơ bản của thế kỷ XX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003
  Lê Cảnh Đại, Một số phạm trù tự nhiên, NXB TP.HCM, 2002.
  Hồ Sỹ Quý, Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.
  Lê Hữu Tầng, Vấn đề xác định, lựa chọn và thực tiễn khả năng, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.
  Lê Văn Giạng, Tìm hiểu sự phát triển của học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cuối thế kỷ XX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
  Phạm Văn Chung, Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và lý luận về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
  Đào Duy Quát (chủ biên), Biến đổi cơ cấu giai cấp trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2003.
  Tạp chí Triết học.
  Tạp chí Cộng sản.
  Tạp chí Lý luận chính trị.
  Các Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 3, 20, 21, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
  V.I.Lênin: Toàn tập, Tập 1, 18, 29, 33, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: 

Quan điểm:

Nguyễn Vũ Quang, 11-04-09:
cuốn sách này dùng cho đối tượng là sinh viên đại học hay cao học, chuyên hay không chuyên

pham van duc, 02-03-09:
tai sao trong moi hoat dong thuc tien va moi hoat dong nhan thuc buoc chung ta phai luon xuat phat tu thuc tien khach quan dong thoi phai luon phat huytinh nang dong chu quan

xíu kiệt, 23-02-09:
cảm ơn các cô các chú các bác nhìu lắm,sang kì 2 cháu học môn này mà chưa có đủ tiền để mua sách giờ thì tha hồ mà học rùi

GS Duong Minh Duc, 30-12-08:
Triet hoc Mac Le va` tu tuong HCM da loi thoi roi, khong con hop voi thuc te !

tran xuan phuoc, 17-12-08:
khong chep ve may duoc, phai lam sao

bui the phuc, 16-09-08:
em dang kiem tai lieu thi tot nghiep ma hok co'!chan' wa'!5 quan diem cua chu nghia~ mac' le^nin ve^` thanh nie^n ma hok co' lun!ac' tha^t.kie^m' hoai` kie^m' mai~ chang? web nao` co' he^t'! rot' to^t' nghie^p la` chac' roai`!hix.