Xem Giáo trình:
Quay lại | Ý kiến
Giáo trình / 2007:1127
 
 Giáo trình
Góp ý
Nguồn tham khảo
Gửi cho bạn bè
 

Tiêu đề

 Phương pháp dạy học môn đạo đức ở bậc tiểu học

Tác giả:

 TS. Nguyễn Hữu Hợp

Chuyên ngành:

  / Khoa học xã hội

Nguồn phát hành:

 Khoa GD Tiểu học, ĐHSPHN

Sơ lược:

Kiến thức đạt được

Qua giáo trình, sinh viên có thể nêu lên, chỉ ra được:

- Đối tượng nghiên cứu và các nhiệm vụ của "Phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học"
- Vị trí của môn đạo đức ở tiểu học.
- Những nhiệm vụ giáo dục ý thức, thái độ và kĩ năng, hành vi và mục tiêu tương ứng của môn đạo đức.
- Nội dung, chương trình, đặc điểm các tài liệu dạy học môn đạo đức ở tiểu học.
- Các phương pháp dạy học môn đạo đức và những phương tiện tương ứng.
- Các hình thức tổ chức dạy học môn đạo đức và cách soạn bài môn đạo đức theo đổi mới dạy học tiểu học hiện nay.
- Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn đạo đức.

Download nội dung giáo trình.

Chú ý:

Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.

Các yêu cầu kỹ thuật

Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:

- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment

Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.

ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
  1. Bộ giáo dục và đào tạo. Chương trình tiểu học (ban hành kèm theo quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng giáo dục và đào tạo). Nxb Giáo dục. H., 2002.
  2. Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng. Đạo đức học. Nxb Giáo dục. H., 1998.
  3. Đỗ Đình Hoan. Một số vấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới. Nxb Giáo dục. H., 2002.
  4. Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Dũng, Lưu Thu Thuỷ. Phương pháp dạy học đạo đức (giáo trình dùng trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học hệ cao đẳng sư phạm và sư phạm 12+2). Nxb Giáo dục. H., 1997.
  5. Nguyễn Hữu Hợp. Giáo trình phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học. Nxb Đại học sư phạm. H., 2005.
  6. Nguyễn Kì. Thiết kế bài học theo phương pháp tích cực. Trường Cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo xuất bản. H., 1994.
  7. Trần Hậu Kiêm, Vũ Minh Tâm, Trịnh Đình Bảy. Hỏi - đáp về đạo đức học. Nxb Chính trị Quốc gia. H., 1995.
  8. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt. Giáo dục học (tập 1, tập 2). Nxb Giáo dục. H., 1988.
  9. Nhiều tác giả. Sách giáo khoa đạo đức các lớp 4, 5 (theo chương trình mới).
  10. Nhiều tác giả. Sách giáo viên đạo đức các lớp 1, 2, 3, 4, 5 (theo chương trình mới).
  11. Nhiều tác giả. Vở bài tập đạo đức các lớp 1, 2 , 3 (theo chương trình mới).

Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: 

Quan điểm:

Nguyễn Hải Đoàn, 14-10-08:
Tôi thực sự thấy được tác dụng của trang web trong việc hỗ trợ tìm kiếm tài liệu trên mạng. Thực sự nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và chi phí khi đi tìm mua sách ngoài các hiệu sách. Cảm ơn rất nhiều!

tran thi thu, 19-04-07:
sfd fdsfsdf

Đoàn Kim Phúc, 19-04-07:
Em cam on trang Web da dua thong tin can thiet cho nguoi day học. Em cam on Thay giao Nguyen Huu Hop, co giao Nguyen Thi Than (Khoa GD Tieu học - ĐHSP Ha Noi) da xay dung cac giao trinh. Em da cai dat day du cac chuong trinh nhung sao khi chay lai khong ket noi duoc cac file voi nhau. Xin chi gium. Cam on!